โปรโมชั่น สวนนงนุช พัทยา โปรโมชั่น สวนนงนุช พัทยา

โปรโมชั่น แลกรับเครดิตเงินคืน ที่ สวนนงนุชพัทยา กับบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ สวนนงนุชพัทยา และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อรายการแลกรับ
(ไม่จำกัดคะแนนที่แลกต่อเดือน) โดยผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น
ราคาบัตรเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 300 บาท
ตรวจสอบราคาได้ที่หน้าเคาน์เตอร์

*ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน โดยการแสกน QR Code ที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์ของ KTC
*ต้องลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เมื่อต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
*กรณียอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยม และห้ามใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.5

 
 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สวนนงนุช พัทยา