โปรโมชั่น รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X2 กับบัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS

รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X2

ทุกครั้งที่จองบิน ที่สายการบิน Bangkok Airways ทุกช่องทาง หรือซื้อบัตรโดยสาร Bangkok Airways ที่ KTC World Travel Service ผ่านบัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท

  • รับคะแนน KTC FOREVER X2
    สำหรับบัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE, บัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWRADS MASTERCARD, บัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE, บัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWRADS MASTERCARD
  • รับคะแนน KTC FOREVER X1.5
    สำหรับบัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS VISA PLATINUM, บัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS PLATINUM MASTERCARD, บัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS JCB PLATINUM

ตั้งแต่ : 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย