โปรโมชั่นแลกคะแนน KTC FOREVER เป็น Skywards Miles กับบัตรเครดิต KTC​

รับเพิ่ม X2 Skywards Miles

เมื่อแลกคะแนน KTC FOREVER ไปเป็นไมล์สะสม Skywards Miles  ในระหว่างวันที่ 9 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
600 คะแนน KTC FOREVER = 300 Skywards Miles* (ปกติได้รับ 150 Skywards Miles)

หมายเหตุ

  1. เริ่มต้นทุก ๆ 600 คะแนน FOREVER
  2. ไมล์สะสมพิเศษสกายวอดส์จะถูกนำเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 15 วันทำการหลังจากจบแคมเปญ
  3. การแลกเป็นสกายวอร์ดไมล์ นั้นจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ
  4. สมาชิกเจ้าของหมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขสมาชิกเอมิเรตส์ สกายวอร์ด ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  5. การแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นสกายวอร์ดไมล์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของเอมิเรตส์ สกายวอร์ดหากไม่สามารถดำเนินการได้ ทางเคทีซีจะโอนคะแนนกลับเข้าบัตรเครดิตที่ทำรายการแลกของสมาชิก
  6. การแลกของรางวัลจากสกายวอร์ดไมล์ เป็นไปตามเงื่อนไขและ / หรือดุลพินิจของเอมิเรตส์ สกายวอร์ดเท่านั้น
    เพิ่มเติม : https://www.emirates.com/us/english/skywards/about/skywards.aspx
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย