โปรโมชั่นส่วนลด Agoda โปรโมชั่นส่วนลด Agoda

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับห้องพักที่ Agoda กับบัตรเครดิต KTC

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 12%
เมื่อจองที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการผ่าน www.agoda.com/ktc
และสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 4 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD เท่านั้น)
เมื่อมียอดจองห้องพัก ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ

รับส่วนลดเพิ่ม 12% (สูงสุด 50 USD)
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC WORLD MASTERCARD, KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD, และ KTC WORLD REWARDS MASTERCARD ทุกประเภท
ส่วนลดเพิ่ม 10% (สูงสุด 25 USD)
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ประเภทอื่นๆ
เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/thmastercard และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท
ระยะเวลาจอง : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 68

รับส่วนลดเพิ่ม 7%
เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศจีน
ระยะเวลาจอง : 1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศไต้หวัน
ระยะเวลาจอง : 1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 พ.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศเกาหลีใต้
ระยะเวลาจอง : 1 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 มิ.ย. 67– 31 ธ.ค. 67

หรือรับส่วนลดเพิ่ม 5%
เมื่อจองห้องพักทั่วโลกที่ร่วมรายการ ผ่าน www.agoda.com/KTC
ระยะเวลาจอง : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68
*ให้สังเกตสัญลักษณ์ KTC ที่ร่วมรายการ

แลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่ม
สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER เป็นส่วนลดเพิ่มได้ทันที แบบไม่จำกัด ! เพียงใช้คะแนน ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน KTCFOREVER แลกรับส่วนลด 100 บาท
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC AGODA MASTERCARD เพียงใช้คะแนน ขั้นต่ำ 800 คะแนน KTCFOREVER แลกรับส่วนลด 100 บาท เลือกโรงแรมที่ระบุ “ราคาลดพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้” เพื่อรับส่วนลดไม่จำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 4 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD เท่านั้น)
เลือกผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน หรือ 4 เดือน เมื่อเลือกการชำระเงินแบบจ่ายทันทีและมียอดจองห้องพักตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
จองผ่าน www.agoda.com/ktc และ แอปพลิเคชัน Agoda
*อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อชำระยอดผ่อนตามที่เรียกเก็บรายเดือนภายในวันครบกำหนด
ระยะเวลาจอง : 16 ต.ค. 66 – 15 ต.ค. 67

พิเศษ! แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
เพียงใช้จ่ายที่ Agoda และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
โดยลงทะเบียนร่วมรายการได้ที่ www.ktc.co.th/ktctravel

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%
เมื่อจองที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการผ่าน www.agoda.com/ktc
และสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 4 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD เท่านั้น)
เมื่อมียอดจองห้องพัก ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ

รับส่วนลดเพิ่ม 15 %
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC AGODA MASTERCARD ทุกประเภท
(จำกัดส่วนลดสูงสุดต่อ booking 50 USD)
ระยะเวลาจอง : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ม.ค. 67– 31 ธ.ค. 67
จองผ่านช่องทาง www.agoda.com/KTC

รับส่วนลดเพิ่ม 12% (สูงสุด 50 USD)
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC WORLD MASTERCARD, KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD, และ KTC WORLD REWARDS MASTERCARD ทุกประเภท
ส่วนลดเพิ่ม 10% (สูงสุด 25 USD)
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ประเภทอื่นๆ
เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/thmastercard และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท
ระยะเวลาจอง : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 68 

รับส่วนลดเพิ่ม 7%
เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศเวียดนาม, ลาว และกัมพูชา
ระยะเวลาจอง : 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%
เมื่อจองที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการผ่าน www.agoda.com/ktc
และสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 4 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD เท่านั้น)
เมื่อมียอดจองห้องพัก ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ

รับส่วนลดเพิ่ม 15 %
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC AGODA MASTERCARD ทุกประเภท
(จำกัดส่วนลดสูงสุดต่อ booking 50 USD)
ระยะเวลาจอง : 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ม.ค. 67– 31 ธ.ค. 67

รับส่วนลดเพิ่ม 7%
เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศเวียดนาม, ลาว และกัมพูชา
ระยะเวลาจอง : 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศจีน
ระยะเวลาจอง : 1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศไต้หวัน
ระยะเวลาจอง : 1 พ.ค. 67 – พ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 พ.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการในประเทศเกาหลี
ระยะเวลาจอง : 1 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

จองผ่านช่องทาง www.agoda.com/KTC

หรือรับส่วนลดเพิ่ม 5%
เมื่อจองห้องพักทั่วโลกที่ร่วมรายการ ผ่าน www.agoda.com/KTC
ระยะเวลาจอง : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68
*ให้สังเกตสัญลักษณ์ KTC ที่ร่วมรายการ

แลกรับส่วนลดเพิ่ม
สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER เป็นส่วนลดเพิ่มได้ทันที แบบไม่จำกัด ! เพียงใช้คะแนน ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน KTCFOREVER แลกรับส่วนลด 100 บาท
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC AGODA MASTERCARD เพียงใช้คะแนน ขั้นต่ำ 800 คะแนน KTCFOREVER แลกรับส่วนลด 100 บาท เลือกโรงแรมที่ระบุ “ราคาลดพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้” เพื่อรับส่วนลดไม่จำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 4 เดือน เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD เท่านั้น)
เลือกผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน หรือ 4 เดือน เมื่อเลือกการชำระเงินแบบจ่ายทันทีและมียอดจองห้องพักตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
จองผ่าน www.agoda.com/ktc และ แอปพลิเคชัน Agoda
ระยะเวลาจอง : 16 ต.ค. 66 – 15 ต.ค. 67

พิเศษ! แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
เพียงใช้จ่ายที่ Agoda และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
โดยลงทะเบียนร่วมรายการได้ที่ www.ktc.co.th/ktctravel

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย