โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวราคาพิเศษจาก iFree Group ด้วยบัตรเครดิต KTC

ไฮไลท์ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน : เยือนพระราชวัง (Istana Nurul Iman) - มัสยิดทองคา - หมู่บ้านลอยน้ำ หรือเวนิสตะวันออก – พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ - พิพิธภัณฑ์รอยัลรีกัลเลีย

พิเศษ รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

เริ่ม 12,620 บาท/ท่าน พักที่โรงแรม Centrepoint Hotel
เริ่ม 19,020 บาท/ท่าน พักที่โรงแรม The Empire Hotel & Country Club

ราคานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บรูไน สายการบินรอยัลบรูไน (รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว)
  • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  (โรงแรมตามที่เลือก)
  • รวมซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน ถ่ายภาพกับพระราชวัง (Istana Nurul Iman), มัสยิดทองคา (Jame’s Asr Hassanil Bolkiah Mosque), พาท่านสู่หมู่บ้านลอยน้ำที่เรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออก (Water Village of Kampong Ayer), พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ (The Malay Technology Museum) ซึ่งแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในกัมปงไอเยอร์ และพิพิธภัณฑ์รอยัลรีกัลเลีย (Royal Regalia Museum) เป็นสถานที่เก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องใช้ในพิธีราชาภิเษกองค์สุลต่าน (เวลานัดหมาย จะแจ้งให้ทราบในวันที่ไปรับที่สนามบิน)
  • ไกด์ภาษาอังกฤษ
  • รถ รับ-ส่ง จากสนามบิน-โรงแรม ในช่วงเวลา 07.00 – 22.00 น.

จอง 10 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62
เดินทาง 10 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

*ราคาข้างต้นสำหรับการจอง 2 ท่านขึ้นไป

จอง/สอบถามเพิ่มเติม ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 บริการทุกวัน (8.00 - 20.00 น.)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย