แพ็กเกจล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Cruise เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน กับบัตรเครดิต KTC

โปรดีดี ส่งท้ายปีกับบัตรเครดิต KTC

Costa Magica ล่องเรือเที่ยวยุโรป

ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับ Cruise Only ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

จองเลย : 1 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

เส้นทาง เมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี

 • วันเดินทาง : 7 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 / 19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
  ราคาเริ่มต้นที่ : 31,900 บาท (ห้อง Classic Inside)
 • วันเดินทาง : 10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  ราคาเริ่มต้นที่ : 48,900 บาท (ห้อง Classic Inside)
 • วันเดินทาง : 15 เม.ย. 63 - 19  เม.ย. 63
  ราคาเริ่มต้นที่ : 32,900 บาท (ห้อง Classic Inside)
 • วันเดินทาง : 22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 / 05 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 / 12 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
  ราคาเริ่มต้นที่ : 29,900 บาท (ห้อง Classic Inside)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!

ราคานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3 / 4 / 5 คืน (พักสองท่านต่อห้อง (ตามรายละเอียดการเดินเรือ)
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 • รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินในเส้นทาง BKK - Barcelona - BKK
 • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 10.00 / ต่อคืน เด็กอายุ 12 - 04 ปี EUR 5.00 / ต่อคืน *ชำระบนเรือ*
 • ค่าวีซ่า, ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Costa Magica ล่องเรือเที่ยวยุโรป

ทริปนี้รวมตั๋ว ไม่ต้องกลัว แค่แพคกระเป๋า แล้วไปกับเรา ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

จองเลย : 1 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

เส้นทาง เมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี เดินทางโดย Qatar Airways

 • วันเดินทาง : 2 เม.ย. 63 - 8  เม.ย. 63
  ราคาเริ่มต้นที่ : 48,900 บาท (ห้อง Classic Inside)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครืองบินชั้นประหยัดในเส้นทาง BKK - BCN - BKK โดยสายการบินการ์ต้า หรือ ตามที่บริษัทกําหนด
 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 • รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 40.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 20.00 *ชำระบนเรือ*
 • ค่าเครื่องดื่ม, ค่าวีซ่า, ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • KTC World Travel Service โทร.02 123 5050
 • บริษัท World Explorer โทร.02 631 3448
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย