โปรโมชั่นล่องเรือสำราญ Costa Fortuna ราคาพิเศษกับบัตรเครดิต KTC​

ราคาเริ่มต้น 14,500 บาท / ท่าน

พิเศษ! ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

 • เส้นทาง สิงคโปร์ - มาเลเซีย - ไทย 8 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 14,900 บาท / ท่าน / พักห้องคู่
  เดินทางวันที่ 10 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62, 21 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63, 4 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63, 18 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 และ 3 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
 • เส้นทาง สิงคโปร์ - มาเลเซีย - ไทย 7 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 14,500 บาท / ท่าน / พักห้องคู่
  เดินทางวันที่ 24 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62                 
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
 • เส้นทาง สิงคโปร์ - ไทย - กัมพูชา 8 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 19,900 บาท / ท่าน / พักห้องคู่
  เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63       
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
 • เส้นทาง กรุงเทพฯ - สีหนุวิลล์ - สิงคโปร5 วัน 4 คืน
  เริ่มต้น 29,900 บาท / ท่าน / พักห้องคู่
  เดินทางวันที่ 14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
 • เส้นทาง สิงคโปร์ - เวียดนาม - กัมพูชา - ไทย 10 วัน 9 คืน
  เริ่มต้น 17,900 บาท / ท่าน / พักห้องคู่
  เดินทางวันที่ 10 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

*อัตรานี้ไม่รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ​​​

 • เส้นทาง สิงคโปร์ - มาเลเซีย - ไทย 8 วัน 7 คืน
  เริ่มต้นที่ 22,000. - ต่อท่าน / พักห้องคู่

  เดินทางวันที่ 10 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 / 21 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 / 04 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 / 18 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 / 3 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก
 • เส้นทาง สิงคโปร์ - ไทย - กัมพูชา 8 วัน 7 คืน
  เริ่มต้นที่ 22,000. - ต่อท่าน / พักห้องคู่

  เดินทางวันที่ 03 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 / 17 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 / 14 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 /  28 ม.ค. - 04 ก.พ. 63  / 11 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 / 25 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก
 • เส้นทาง สิงคโปร์ - กัมพูชา - ไทย 8 วัน 7 คืน
  เริ่มต้นที่ 29,500. - ต่อท่าน / พักห้องคู่

  เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

* อัตรานี้รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือแล้ว !

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • KTC World Travel Service        โทร. 02 123 5050
 • บริษัท World Explorer               โทร. 02 631 3448
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย