แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Costa NeoRomantica

เที่ยวสงกรานต์ 2020 เส้นทางญี่ปุ่นและไต้หวัน กับบัตรเครดิต KTC​

เส้นทาง BKK - OKINAWA - TAIPEI - BKK 

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท / ท่าน

เดินทางช่วง 21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยสายการบินอีวีเอแอร์
 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)        
 • ทัวร์เมืองไทเปพร้อมอาหารกลางวัน 
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 • Japan International Tourist Tax [JPY 1,000 per departure / per pax]
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ  4 –12 ปี USD 21.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!

เส้นทาง BKK - JAPAN - TAIPEI - BKK 

ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท / ท่าน

เดินทางช่วง 15 เม.ย. 63 – 19 เม.ย. 63 และ 18 เม.ย. 63 – 22 เม.ย. 63

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบินตามที่บริษัทกำหนด
 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)        
 • รถรับส่งบริการระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน
 • ทัวร์ที่ไทเปวันแรก และ วันกลับ พร้อมอาหารกลางวัน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 • Japan International Tourist Tax [JPY 1,000 per departure / per pax]
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ  4 –12 ปี USD 21.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!

เส้นทาง BKK – OKINAWA – BKK

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท / ท่าน

เดินทางช่วง 6 เม.ย. 63 – 10 เม.ย. 63 และ 13 เม.ย. 63 – 17 เม.ย. 63

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – OKINAWA– BKK โดยสายการบินตามที่บริษัทกำหนด
 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 • รถรับส่งบริการระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 • Japan International Tourist Tax [JPY 1,000 per departure / per pax]
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 58.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 29.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!

พิเศษ! ​รับส่วนลด 5,000 บาทต่อห้อง
เมื่อจองภายในวันที่ 31 ต.ค. 62

ช่วงเวลาการจอง 12 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • KTC World Travel Service        โทร.02 123 5050
 • บริษัท World Explorer               โทร.02 631 3448
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย