โปรโมชั่นแพ็กเกจอิสระ ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักกับสายการบิน Japan Airlines

ลดทันที 2,500 บาท

เมื่อจองตั๋วเครื่องบิน + ห้องพัก กับสายการบิน Japan Airline

จองเลย www.th.jal.co.jp/thl/en/jaldp/  
รหัสส่วนลด SMITHA_KTC (กรอกในหน้าแรกก่อนการเลือกวันเดินทาง)

สำรองที่นั่ง  14 ก.ย. 62 – 31 มี.ค. 63
ช่วงเวลาเดินทาง 14 ก.ย. 62 – 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย