โปรโมชั่นทัวร์เคนย่า 10 วัน 7 คืน ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC

Package Kenya Classic ตะลุยซาฟารีตามล่า Big Five 10 วัน 7 คืน
ชมสัตว์ป่าหายาก ณ อุทยานระดับโลก ตะลุยซาฟารี ตามล่า Big Five ชมสัตว์ป่าหายาก อุทยานระดับโลกเคนย่า

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

ราคาเริ่มต้น 264,000 บาท / ท่าน (เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน)

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินเคนย่า ราคาเริ่มต้น และภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. Half board with drinks at Hemingways-1N
 3. Full board accommodation with drinks* and laundry services at Amboseli Tortilis Camp-2N, Meru Elsa’s Kopje-2N, Sand River Masai Mara Camp-2N
 4. All domestic flights in Skysafari’s executive aircraft (depending on schedule of international outbound flight)
 5. รถรับ-ส่ง
 6. Shares Game Drives in Specially adapted 4*4 game drive vehicles
 7. English-speaking driver-guide
 8. Safari activities such as : bush breakfast, walking safari, scenic sundowers, massage, nature walk, Masai Village, farewell dinner
 9. Medical Emergency Evacuation Insurance
  Note : *Drinks include : Mineral water, soft drinks, juices, tea/coffee, beer, house wines
 10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริหารจัดการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปต่าง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ มินิบาร์ภายในห้องพัก โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง : 25 ก.ย. 62 – 31 ต.ค. 62
เดินทาง : High Seasons 1 ก.ค. 62 -28  ต.ค. 62 / 16 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62   / Mid Seasons 29 ต.ค. 62- 15 ธ.ค. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ World Explorer Thailand 

 • โทร 02 631 3467 / 083 130 1801
 • Website : www.worldexplorer.co.th
 • Facebook : World Explorer Thailand
 • Line ID : @Worldexplorer
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย