โปรโมชั่นแพ็กเกจหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืนสุดคุ้ม ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC​

ไฮไลท์
หลวงพระบาง - ล่องแม่น้ำโขง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห - บ้านผานม - น้ำตกตาดกวงสี

ที่พักพร้อมแพ็กเกจทัวร์ เริ่ม 10,200 บาท/ท่าน (ออกเดินทาง 2 ท่าน)

ตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ราคาพิเศษ!
เส้นทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 7,220 บาท/ท่าน (Economy class , fix flight date shown ,non refund)
PG 941 BKK - LPQ 09.25 - 11.35
PG 946 LPQ - BKK 17.30 - 19.05

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
สำหรับแพ็กเกจทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน

อัตรานี้รวม

 1. ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวในหลวงพระบาง
 3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 5. ค่าอากรท่องเที่ยวประเทศลาว
 6. ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 7. ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริหารจัดการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
 2. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิป ฯลฯ
 4. ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง : 10 ก.ย. 62 – 31 ต.ค. 62
เดินทาง : 10 ก.ย. 62 – 30 เม.ย. 63

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่

 • World Explorer
  Website : www.worldexplorer.co.th
  Facebook : World Explorer Thailand
  Line ID: @Worldexplorer
  โทร. 02 631 3448 กด 3
 • KTC World Travel Service 02 123 5050 บริการทุกวัน (8.00 - 20.00 น.)
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย