โปรโมชั่นแพ็กเกจเที่ยวปีนัง 3 วัน 2 คืน ที่ Global Union Express

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900 บาท / ท่าน พร้อมผ่อน 0% นาน 4 เดือน

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า พักโรงแรม Neo Hotel Penang (3 ดาว) ห้องพักคู่
  • ทัวร์ชมเมืองแบบส่วนตัวเต็มวันพร้อมคนขับรถพูดภาษาไทย
  • บริการรถรับส่งไป - กลับ สนามบินปีนัง - โรงแรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ปีนัง - กรุงเทพฯ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
  • ทิปคนขับรถพาทัวร์, ค่าประกันการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง : 9 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62
เดินทาง : 9 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส จำกัด โทร. 02 308 2014 ต่อ 504,506

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย