ไหว้พระขอพรพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 นักษัตร เสริมดวงปัง!

ไหว้พระขอพรพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 นักษัตร เสริมดวงปัง!

ใกล้ถึงปีใหม่แล้ว ชวนกันไปไหว้พระขอพร เสริมดวงด้วยการสักการะพระธาตุประจำปีเกิดตามนักษัตรทั้ง 12 ปี 12 พระธาตุเพื่อความสิริมงคลกัน

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

1. พระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุประจำคนเกิดปีชวด อยู่ที่วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ พระธาตุศรีจอมทองมีลักษณะศิลปะแบบล้านนา พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้นอกจากนี้วัดนี้เป็นวัดที่มีผู้ที่เกิดปีชวดนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

2. พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุประจำคนเกิดปีฉลู อยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง เป็นวัดที่เริ่มสร้างในปีฉลู และเสร็จในปีฉลู เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวอีกด้วย

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

3. พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล อยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า นิยมไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ และ หลวงพ่อช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง และครอบครัว มีเคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ว่าหากว่าผู้ที่เกิดปีขาลนำผ้าแพรสามสีมาถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรู

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้


4. พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ ปูชนียสถานที่สำคัญ มีอายุกว่า 600 ปีแล้ว อยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนั้น อยากมาสักการะบูชาจะได้รับอานิสงส์เกิดบารมี ได้รับการอุดหนุนค้ำชู การมีชื่อเสียง ลาภยศ สรรเสริญ ความมั่นคง

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

5. พระธาตุพระสิงห์

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะโรง อยู่ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ สร้างจากศิลปะพม่าที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยพุกาม ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะ พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

6. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยา

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเส็ง องค์จริงตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย และเนื่องจากอยู่ไกล คนโบราณจึงจำลองพระมหาเจดีย์ฯ แบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาขึ้นที่ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและสวยงาม

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

7. เจดีย์ชเวดากอง

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมีย เจดีย์ชเวดากองนั้นตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมาร์ แต่ปีนี้เดินทางไม่ได้ ผู้ที่เกิดปีมะเมียสามารถเดินทางไปมนัสการ #พระบรมธาตุเมืองตาก อยู่ที่วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก แทนเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง พระวิหารหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตาก และผู้ที่มาขอพรก็มักได้รับตามคำขอในเวลาอันรวดเร็วอันเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อทันใจ

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

8. พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะแม อยู่ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่นิยมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันแทบทุกคน ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

9. พระธาตุพนม

พระธาตุประจำคนเกิดปีวอก อยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าไว้ ตามตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทร์ และเหล่าเทวดา มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ศิลปะทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ 13-15 นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มากของภาคอีสาน

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

10. พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา อยู่ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน พระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ พระธาตุหริภุญชัยได้รับการบูรณะเรื่อยมา นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูนอีกแห่งหนึ่ง

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

11. พระธาตุจุฬามณี

พระธาตุประจำคนเกิดปีจอ อยู่ที่วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ นั้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า และด้วยที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้ คนเราไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ จึงสามารถบูชา พระเจดีย์ ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์แทนได้นั่นเอง

จุดเช็คอินเที่ยวสงขลา เยือนถิ่นเก่าแก่ ดินแดนสองทะเลแห่งภาคใต้

12. พระธาตุดอยตุง

พระธาตุประจำคนเกิดปีกุน อยู่ที่ดอยตุง จ.เชียงราย ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของเชียงราย เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า

สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม / รีสอร์ท จองรถเช่า ประกันการเดินทาง หรือ ปรึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โปรโมชั่นสายการบิน โปรโมชั่นที่พัก ฯลฯ แสนสะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร ได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ให้บริการข้อมูลการเดินทาง จองและวางแผนการเดินทาง (Travel Planner) ทุกวัน 08.00 - 22.00 น.  หรือ ส่งอีเมล์มาที่ ktcworld@ktc.co.th หรือ สอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: KTC WORLD และ Facebook : KTC WORLD Community

อ่านเรื่องราวการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติม

เที่ยวที่น่านนานๆ นะ          จุดเช็คอินสุดสโลวไลฟ์เพลินกับธรรมชาติไทย
เที่ยวที่น่านนานๆ นะ จุดเช็คอินสุดสโลวไลฟ์เพลินกับธรรมชาติไทย
10 จุดเช็คอินเที่ยวเมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์          นอนขนอม
10 จุดเช็คอินเที่ยวเมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ นอนขนอม
ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม          เสริมสิริมงคลให้กับตนเอง
ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม เสริมสิริมงคลให้กับตนเอง