โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 22,000 บาท กับบัตร KTC โปรโมชั่นช้อปสินค้า IT ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 22,000 บาท กับบัตร KTC

ช้อปสินค้า IT…สุดคุ้ม กับบัตร KTC

Advice
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 20%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
JIB
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 20%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
IT City , CSC
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 20%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
BaNANA, E-quip
คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15%
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย