โปรโมชั่น Afternoon Tea ลดสูงสุด 20% ที่ วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล กรุงเทพฯ โปรโมชั่น Afternoon Tea ลดสูงสุด 20% ที่ วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล กรุงเทพฯ

Afternoon Tea, Villa Deva Resort & Hotel Bangkok

Dining Privilege for KTC VISA cardmembers
Enjoy 20% discount on Afternoon Tea Set.
Special price THB 1,540.80 net per 2 persons (Regular price THB 1,883.20)

Dining Privilege for KTC cardmembers
Enjoy 15% discount on Afternoon Tea Set.
Special price THB 1,626.40 net per 2 persons (Regular price THB 1,883.20)

Maximum 10 persons per card per time.
Open Daily 14.00 pm - 17.00 pm
Promotion Period 1 July 2023 – 31 Dec 2023

For more information and reservation, please contact
Villa Deva Resort and Hotel
Tel. 02 821 38880

Check other special hotel dining promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
Villa Deva Resort and Hotel