โปรโมชั่น ลด 30% ค่าอาหารและเบเกอรี่ ที่ ห้องอาหาร Café Wolseley โปรโมชั่น ลด 30% ค่าอาหารและเบเกอรี่ ที่ ห้องอาหาร Café Wolseley

Privilege for KTC cardmembers at Café Wolseley, Anantara Siam Bangkok Hotel

Dining privilege for all KTC cardmembers
One of London's best restaurants, the very famous 'The Wolseley'. is bringing unique European cuisine to Bangkok. Wolseley's diet It represents the continuation of British history and the greatness of Europe. Please try Wolseley's food. Classic meets modern. Along with culinary styles from Scotland, England, Germany and Hungary, Cafe Wolsely Bangkok is overseen by Chef David Stevens, Wolsely's Group Executive Director and former Head Chef of The Wolsely, in London

Dining privilege for all KTC cardmembers

15 Feb 24 – 30 Apr 24
• 30% Discount on Prix Fixe Set Lunch when Dine-in
2-Course (Starter and Main Course) Special price THB 771 net/person (From THB 1,060)
3-Course (Starter, Main Course and Dessert) Special price THB 1,070 net/person (From THB 1,472)

1 Jan 24 – 31  Dec 24
30% Discount on food when Dine-in
15% Discount on food when Takeaway  

Limit 4 persons per card per time.

Opening Hour
Monday - Saturday: Lunch 12:00 noon - 2:30 p.m.
Monday - Sunday: Dinner 18.00 - 22.30

For more information, please contact
Anantara Siam Bangkok Hotel
Tel. 02 126 8866 or Email: siam@anantara.com

Check other special hotel dining promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
Anantara Siam Bangkok Hotel