โปรโมชั่น ลดสูงสุด 20% ที่ ห้องอาหาร Kimpton Maa-Lai Bangkok โปรโมชั่น ลดสูงสุด 20% ที่ ห้องอาหาร Kimpton Maa-Lai Bangkok

Privilege for KTC VISA at Kimpton Maa-Lai Bangkok

ห้องอาหาร Stock.Room

Stock.Room

Enjoy 10% Discount on "Sea+Land" all-you can-eat seafood cooked to order, fresh oysters, salad, cheeses and cold cuts (including soft drink; tea and coffee) 
Special price THB 1,337.50 net per person. (Regular price THB 1,471.25)
Get a complimentary bottle of special drink per table valued when coming in a group of 3 persons or more.

Operating hours : Daily (Dinner 17.30 - 22.30)

20% Discount on Sunday Brunch Buffet.
Packages including soft drinks THB 2,456 net/person (Regular price THB 3,002)
Packages including special drinks THB 3,371 net/person (Regular price THB 4,120 net)

Operating hour: Sunday (12.00 – 15.00)

ห้องอาหาร Maa-Lai Library

Maa-Lai Library

20% Discount on Afternoon Tea Set.
Pocket Edition, special THB 1,146 net per person (Regular price THB 1,401)
Premium Edition, special THB 1,349 net per person (Regular price THB 1,648 )
Operating hour: Wednesday - Sunday (13.00 – 17.00)

Maximum 10 persons per card per time.

1 Jan 24 - 31 Dec 24

For more information and reservation Kimpton Maa-Lai Bangkok
Tel. 02 056 9999

Check other special hotel dining promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ