โปรโมชั่นโรงแรม หินตกริเวอร์แคมป์ ณ ช่องเขาขาด, กาญจนบุรี (Hintok River Camp @ Hell Fire Pass, Kanchanaburi) โปรโมชั่นโรงแรม หินตกริเวอร์แคมป์ ณ ช่องเขาขาด, กาญจนบุรี (Hintok River Camp @ Hell Fire Pass, Kanchanaburi)

Hintok River Camp @ Hell Fire Pass, Kanchanaburi

Special Room Rates

5% On Top Discount from Hotel’s Website Rates

Please make reservation at  www.hintokrivercamp.com by mention promotion code KTCONLY

Other Privileges

  • Free Wi-Fi
  • 15% Discount on food
  • 15% Discount for resort activities

16 Jun 20 – 31 Oct 20

For more information and reservation, please contact
Hintok River Camp @ Hell Fire Pass, Kanchanaburi
Tel: 02 642 5497
Email: info@hintokrivercamp.com , reservation@serenatahotels.com
website: www.hintokrivercamp.com
Address: 109 Moo 9, Wang Khmer, Tha Sao, Sai Yok, Kanchanaburi 71150

Check other special hotel promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
Hintok River Camp @ Hell Fire Pass, Kanchanaburi