โปรโมชั่นโรงแรม โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท, กาญจนบุรี (Home Phutoey River Kwai Resort, Kanchanaburi) โปรโมชั่นโรงแรม โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท, กาญจนบุรี (Home Phutoey River Kwai Resort, Kanchanaburi)

Home Phutoey River Kwai Resort, Kanchanaburi

Special Room Rates

5% On Top Discount from Hotel’s Website Rates

Please make reservation at www.homephutoeyriverkwai.com by mention promotion code KTCONLY

Other Privileges

  • Free Wi-Fi
  • 15% Discount on food
  • 15% Discount for resort activities

16 Jun 20 – 31 Oct 20

For more information and reservation Home Phutoey River Kwai Resort
Tel: 02 642 5497
Email: rsvn@homephutoeyriverkwai.com , reservation@serenatahotels.com
website: www.homephutoeyriverkwai.com
Address: 118 Moo 9Tha Sao Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi Province 71150

Check other special hotel promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
Home Phutoey River Kwai Resort, Kanchanaburi