บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ขอแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะยาว ดังนี้

สมาชิกบัตรเครดิต KTC
การปรับลดอัตราผ่อนชําระขั้นต่ำของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10%
  มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อบุคคลระยะยาว อัตราดอกเบี้ย 15.75% ต่อปี นาน 48 เดือน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD
การผ่อนผันการชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สมาชิกสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC Cash
ปรับลดค่างวด 30% เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชีหรืองวด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม  รถแลกเงิน (รถยนต์และรถบิ๊กไบค์)
• ปรับลดค่างวด 30% เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชีหรืองวด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
• ขยายระยะเวลาผ่อน  60 เดือน หรือ 72 เดือน  หรือ 84 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน (รถมอเตอร์ไซด์)
การผ่อนผันการชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ หรือได้รับผลกระทบจากการถูกลดเงินเดือน หรือการพักงาน รวมทั้งขอข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
17 มิถุนายน 2567