บัตรกดเงินสด KTC PROUD บัตรกดเงินสด KTC PROUD

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,500 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนเงินคืนสูงสุด เมื่อเบิกถอนเงินออนไลน์ ด้วยบัตรกดเงินสด KTC PROUD

พิเศษสุด เฉพาะสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD
เพียงเบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบผ่อนชำระรายเดือน ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อรายการ
- รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบผ่อนชำระรายเดือน ตั้งแต่ 10,000-29,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 350 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบผ่อนชำระรายเดือน ตั้งแต่ 30,000-59,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบผ่อนชำระรายเดือน ตั้งแต่ 60,000-99,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบผ่อนชำระรายเดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ :
- จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนการทำรายการ เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ การคำนวณเครดิตเงินคืนจากรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการลงทะเบียนทุกกรณี)
- จะต้องมียอดเงินที่เบิกถอนคงค้างไม่ต่ำกว่า 50% ของยอดเบิกถอนเงินสด ณ วันสุดท้ายของเดือนที่ 3 นับจากเดือนที่ทำรายการ

1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

Terms and Conditions