โปรโมชั่นเคลียร์หนี้ ปี 66 รอบใหม่ รวม 600 รางวัล กับ KTC PROUD โปรโมชั่นเคลียร์หนี้ ปี 66 รอบใหม่ รวม 600 รางวัล กับ KTC PROUD

เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD

เคลียร์หนี้เกลี้ยงรอบใหม่ แจกง่ายกว่าเดิม ได้ลุ้นตลอดปี มากกว่า 600 รางวัล

จ่ายเงินตรงตามเวลาเรียกเก็บ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
กด รูด โอน ผ่อน ทุก 2,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น

ลงทะเบียนครั้งเดียว ลุ้นได้ตลอดโครงการ
จำนวนของรางวัลรวม 600 รางวัล

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลส่วนลดค่าใช้จ่าย เพื่อเคลียร์หนี้* จำนวน 12 รางวัล (จับรางวัล 12 รอบ รอบละ 1 รางวัล )
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลส่วนลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดหนี้* จำนวน 588 รางวัล (จับรางวัล 12 รอบ รอบละ 49 รางวัล )
*ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD และสมาชิกสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ KTC พี่เบิ้ม สามารถร่วมรายการได้เมื่อทำตาม

เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SMS หรือลงทะเบียนผ่านทาง KTC TOUCH
2. สิทธิ์ใช้ดี ก็ยิ่งได้สิทธิ์ลุ้นมากขึ้น รับ 1 สิทธิ์จากยอดการใช้วงเงินสินเชื่อฯ(รูด โอน กด ผ่อน ) ทุกๆ 2,000 บาท และต้องคงค้างอย่างน้อย 15 วันติดต่อกันทุกวันนับจากวันที่มียอดการใช้วงเงินสินเชื่อฯ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) และสมาชิกฯจะต้องชำระหนี้ไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำและชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงินในรอบนั้นๆ
3. สิทธิ์จ่ายดี แต่ไม่กดเงินเพิ่ม รับ 1 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล สำหรับสมาชิกที่มีการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข คือชำระไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำและชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงินในรอบนั้นๆ และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ใช้ดี

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

ดูรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลัง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 1
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 3
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 4
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 5
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 6
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 7
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 8
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 9
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 10
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 11
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 12
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65"
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12”
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11”
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 10”

Terms and Conditions