โปรโมชั่นโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (Grand Hyatt Erawan Bangkok) โปรโมชั่นโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (Grand Hyatt Erawan Bangkok)

Dining Privileges at Grand Hyatt Erawan Bangkok

》The Dining Room

  • 35% off International Lunch, Dinner and Sunday Brunch Buffets (food only) when dining 1 - 4 persons
  • 20% off International Lunch, Dinner and Sunday Brunch Buffets (food only) when dining 5 - 10 persons
  • Lunch Buffet (Mon. – Fri.) normal price THB 1,637 net/person
  • Lunch Buffet (Sat. – Sun.) normal price THB 1,943 net/person
  • Dinner Buffet (Sun. – Thu.) normal price THB 2,178 net/person
  • Dinner Buffet (Fri. – Sat.) normal price THB 2,696 net/person
  • Sunday Brunch Buffet (Sun.) normal price THB 2,590 net/person

Exclusive for KTC VISA INFINITE, KTC X VISA SIGNATURE, KTC VISA SIGNATURE and KTC VISA PLATINUM Credit Cards

1 Dec 19 – 31 Mar 20

For more information and to make a reservation, please contact
Grand Hyatt Erawan Bangkok
Tel. 02 254 6250

Check other special hotel dining promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
Grand Hyatt Erawan Bangkok