โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ  (The Landmark Bangkok) ส่วนลด 50% โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ  (The Landmark Bangkok) ส่วนลด 50%

The Landmark Bangkok

Dining Privileges for KTC cardmembers at The Landmark Bangkok

  • Atrium – InternationaI Restaurant

50% Off International Lunch and Dinner Buffet (Everyday)
when dining minimum 2 persons

  • Sui Sian – Chinese Restaurant

50% Off A La Carte Dim Sum Menu for Lunch (Mon. – Sat.)

1 Jul 19 - 30 Sep 19

For more information and to make a reservation, please contact
The Landmark Bangkok
Tel. 02 254 0404

Terms and Conditions
The Landmark Bangkok