โปรโมชั่น 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด 100 บาท ที่ร้าน กอลจัก ต๊อกป๊กกี ชิกเก้น โปรโมชั่น 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด 100 บาท ที่ร้าน กอลจัก ต๊อกป๊กกี ชิกเก้น

Redeeming points with KTC credit card at Guljak Topokki & Chicken.

Redeem every 1,000 KTC FOREVER points for cash equivalent 100 Baht.

1 Jan 24 - 31 Dec 24

  • Guljak Topokki & Chicken participating branches exclude Central Chidlom branch.
Terms and Conditions
Guljak Topokki & Chicken