โปรโมชั่น Signature Dish คะแนนแลกรับจานเด็ด ร้านดัง ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ โปรโมชั่น Signature Dish คะแนนแลกรับจานเด็ด ร้านดัง ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

Redeem Signature Dish with KTC Credit Card

Redeem points for signature dish at famous restaurants.

» Starting from 599 KTC FOREVER points at 23 participating restaurants.

15 Mar 24 – 15 Jun 24

At 23 participating restaurants

See promotion details for each restaurant. Click

1 Akiba Niku Station
2 BLACK CANYON
3 Bonchon
4 Chabuton
5 Chocolate Ville
6 Co Go Round
7 CO LIMITED
8 Four Seasons
9 HONGMIN
10 Jumbo Seafood
11 Kabocha sushi
12 Kam's Roast
13 Katsuya
14 Laem charoen seafood
15 Liu Xiang Fong
16 Nittaya Kai Yang
17 Pepper Lunch
18 Poulet
19 Santa Fe
20 SEE FAH
21 Sushi Hiro
22 Tsuta
23 Yoshinoya

  • Only participating branches.
Terms and Conditions