โปรโมชั่น เติมน้ำมันที่ปั้มบางจาก แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 33% - KTC โปรโมชั่น เติมน้ำมันที่ปั้มบางจาก แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 33% - KTC

Pay with a KTC credit card and a Bangchak membership card and redeem for up to 33% credit cash back

Get 33% Cash Back
Best value!! with the combination between KTC Credit Card and Bangchak Member Card!
Simply for every fuel refill valued at 100 Baht made with a KTC credit card and the usage of every 100 KTC FOREVER points + 100 Bangchak membership points

Or Get 12% Cash Back
For cardmembers only with a KTC credit card

Remarks
- No limit on maximum redeemable points.
- Cardmembers are eligible to earn regular KTC FOREVER and Bangchak membership points.
- The credit cash back amount is calculated based on the accumulated transaction amount per monthly billing cycle.

Registration via KTC Website or SMS

Please register within the same day the fuel refill service was received. Only one registration is required throughout the promotion.
- Get 33% Cash back: Type BC (space) 16-digit card number follow by # sign and 16-digit Bangchak member card number
- Holding only a KTC Credit card Get 12% Cash back (without Bangchak membership): Type BC (space) 16-digit card number follow by # sign and followed by #0

1 Jul 24 - 31 Dec 24

For more information, contact KTC PHONE 02 123 5000

At all Bangchak and Former Esso service stations nationwide

Terms and Conditions
Bangchak