โปรบัตรเครดิต KTC | คุ้มทุกถัง แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% กับบัตรเครดิต KTC ที่ปั๊ม Caltex โปรบัตรเครดิต KTC | คุ้มทุกถัง แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% กับบัตรเครดิต KTC ที่ปั๊ม Caltex

Special Privilege for KTC Credit Card at Caltex

Get 15% Cash Back
When refueling with a KTC credit card for purchases of 900 Baht and above/sales slip + redeem KTC FOREVER points equivalent to the spending amount

✔ Unlimited Cash Back (with point redemption)
✔ No Maximum Point Redemption Limit
✔ One-Time Registration

Please register below for the privilege

1 Mar 24 – 31 Dec 24

For more information, please contact KTC PHONE 02 123 5000

At every participating Caltex gas station

Terms and Conditions
Caltex