โปรโมชั่น รับน้ำดื่ม SUSCO ฟรีเพิ่ม 1 ขวด* เพียงเติมน้ำมันผ่านบัตรฯ KTC โปรโมชั่น รับน้ำดื่ม SUSCO ฟรีเพิ่ม 1 ขวด* เพียงเติมน้ำมันผ่านบัตรฯ KTC

All KTC get instant! more Drinking Water 1 Bottle

Fill up and get 2 bottles with KTC Card at SUSCO Service Station

1. Get free 1 bottle when fill up every 900 baht.The first bottle is a benefit from the promotion of SUSCO
>> Get SUSCO Drinking Water size 1.5 Liter (Valued 12 Baht)

2. GET Instant! more 1 Bottle*
SUSCO Drinking Water of 1.5 Liter (Valued 12 Baht)
Simply by spending with KTC card on gas at 1,000 Baht /sales slip

*Remark
• Limit additional bottle to only 1 sales slip / day / KTC card number only.
• Reserves the right to exclude KTC points for all  spending on fuel refueling by spending with KTC card on gas at 1,000 Baht/sales slip at SUSCO under MCC 5541, 5542.

1 Jul 24 – 31 Dec 24

For more information on KTC PHONE 02 123 5000
at SUSCO gas station nationwide.

Susco Service Station

Terms and Conditions
SUSCO