โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อจองตั๋วกับการบินไทย โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อจองตั๋วกับการบินไทย

KTC Fly FORVER redeem up to 15% cashback when booking Thai Airways Flights with KTC credit card.

Redeem up to 15% cashback with KTC Fly FOREVER
When KTC credit card member booking flight directly through www.thaiairways.com, Call center or service counter using KTC credit card.

Privilege 1:
Redeem 130 Baht cashback (Unlimited Cashback)
When spending a minimum of 1,000 baht per sales slip or more with KTC Credit Card and redeem every 1,000 KTC FOREVER points

or
Get cashback 15%
When spending a minimum of 5,000 Baht per sales slip or more with KTC Credit Card and redeem KTC FOREVER points in the amount equivalent to the payment per transaction.
**Unlimited KTC FOREVER points redemption and there is no maximum cashback limit throughout promotion period**
Remark: A card member must register successfully within the day that a card transaction has been made, KTC will credit a credit cashback into the cardmember’s credit card account within 60 days after the last day of each calendar month.

Privilege 2:
Get 50% Discount at Coral Lounge
When spending a minimum of 1,000 baht at Thai Airways, get 50% discount e-Coupon at Coral Lounge via KTC Mobile and spend using KTC credit card.
Remark: e-Coupon will be added automatically to your KTC Mobile app when using KTC credit card.

Promotion Period : 1 Jan 24 - 31 Dec 24
Terms and Conditions