โปรโมชั่นรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 888 บาท เมื่อจองตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรม ที่ Trip.com โปรโมชั่นรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 888 บาท เมื่อจองตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรม ที่ Trip.com

Privilege for KTC UNIONPAY card member at Trip.com

Get 120 Baht discount
When booking a Flight at Trip.com with minimum spending of 1,200 Baht per a booking

Get 300 Baht discount
When booking a Flight at Trip.com with minimum spending of 6,000 Baht per a booking

Get 888 Baht discount
When booking a Flight at Trip.com with minimum spending of 12,000 Baht per a booking For one way ticket or round-trip ticket on every route and any airlines (excluded China routes).
Discount Code: KTCUNIONPAYFL

Get 13% discount When booking a participating Hotel room at Trip.com (Maximum discount 800 Baht)
Discount Code: KTCUNIONPAYHT13

Booking thru th.Trip.com/w/ktcth
Booking Period: 1 May 23 - 31 Jun 24
Travel Period: 1 May 23 – 31 Jun 25

Special ! Redeem points for up to 12% cashback 
When spending at Trip.com and redeeming KTC FOREVER points in the amount equivalent to the payment per transaction.
Register via www.ktc.co.th/ktctravel

Terms and Conditions