แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Costa NeoRomantica เที่ยวสงกรานต์ 2020 เส้นทางญี่ปุ่นและไต้หวัน แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Costa NeoRomantica เที่ยวสงกรานต์ 2020 เส้นทางญี่ปุ่นและไต้หวัน

Costa NeoRomantica Cruises Take a Trip to Japan & South Korea in Various Routes

Departure - Arrival at Fukuoka starting at 39,500 Baht / person

Departure - Arrival at Tokyo starting at 41,900 Baht / person

Departure at Tokyo - Arrival at Fukuoka starting 49,900 Baht / person

Enjoy 6 months interest-free Installment payment with KTC.
Special get discount immediately 3,000 Baht. for travel package,

Book 1 Mar 19 - 15 May 19
Travel 2 Jun 19 - 30 Aug 19

Terms and Conditions
Costa Venezia Neoromantica