ลด 15% เมื่อจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ และบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.ktcworld.co.th ลด 15% เมื่อจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ และบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.ktcworld.co.th

Privilege for KTC card member at KTC World website.

get 15% Discount

when booking online air tickets at www.ktcworld.co.th

1 July 2019 – 31 December 2019

Terms and Conditions