ใช้ชีวิตอย่างไร ในยุคโควิด-19 แบบมีสติ

ใช้ชีวิตอย่างไร ในยุคโควิด-19 แบบมีสติ

สรุปมาแล้ว...

: ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ในระยะที่ 3 อย่างแน่นอน แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือและป้องกันให้ดีได้

: ระยะที่ 3 หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น แม้ไม่ได้มีประวัติเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง และไม่สามารถสืบค้นได้ว่าติดเชื้อมาจากใคร

: เราสามารถป้องกันและดูแลตนเองได้ ด้วยการหลีกเลี่ยงที่แออัด อยู่ห่างคนที่มีอาการไอจาม ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารร้อนและใช้ช้อนกลาง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งกักตัวเองและพบแพทย์ หากสงสัยว่ามีอาการ

: การช้อปออนไลน์และสั่งอาหารผ่านแอพฯ จะกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ สำหรับยุคโควิด-19 นี้

Related Articles