สุขภาพดี ชีวิตดี KTC Happy Healthy Wellness 2023 สุขภาพดี ชีวิตดี KTC Happy Healthy Wellness 2023

สุขภาพดี ชีวิตดีกับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลและคลินิก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ลดสูงสุด 50% สิทธิประโยชน์โรงพยาบาลและคลินิก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา ค่าทันตกรรม โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
ประกอบด้วย โรงพยาบาล/คลินิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ และภาคตะวันตก (รายละเอียดรายการและส่วนลดขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล/คลินิก)

 

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย