KTC World Community จัดกิจกรรม ไขความลับกำเนิดกองทัพนักรบดินเผาจิ๋นซี

พาสมาชิกบัตรเครดิต KTC ชมนิทรรศการ "จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน กับกองทัพทหารดินเผา" ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี วิทยากรรับเชิญ "อาจารย์ต้น" คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ หนึ่งในทีมงานผู้จัดนิทรรศการ พานำชมนิทรรศการ  และบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับจักรพรรดิองค์แรกของจีนและกองทัพทหารดินเผาที่นำมาจัดแสดง เต็มอิ่ม 2 ชั่วโมงเต็ม

qin-shi-huang-1

qin-shi-huang-2

qin-shi-huang-3

qin-shi-huang-4

qin-shi-huang-5

qin-shi-huang-6

qin-shi-huang-7

qin-shi-huang-8

qin-shi-huang-9

qin-shi-huang-10