ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรโดยสารจากสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

KTC บินดี้ดี ที่ AirAsia ทั้งรับ ทั้งลุ้น

ลุ้นรับบัตรโดยสารไป - กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โอซาก้า จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 120,000 บาท

เพียงใช้จ่ายทุก 1,000 บาท เฉพาะเส้นทาง ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัสไฟลท์ XJ) รับ 1 สิทธิ์ลุ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลุ้น
ผ่านแอป หรือเว็บ www.ktc.co.th/airasia

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญนี้
รายชื่อผู้โชคดี 6 ท่าน

  1. คุณรุจิรา ถิธิสุข
  2. คุณอัญชลี สุทธิสว่าง
  3. คุณนิติญา คุณุปการ
  4. คุณสมบูรณ์ ตังเศรษฐกุล
  5. คุณบัญชา จรัมพร
  6. คุณณิชาภัทร ชูประวัติ