ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับบางกอกแอร์เวย์ส บินคุ้ม Lucky Click

รับตั๋วฟรี กับบางกอกแอร์เวย์ส

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป/รายการตามลำดับการทำรายการที่กำหนด คือ

ลำดับที่ 1, 250 และ 500 ในแต่ละช่วงแคมเปญ และเริ่มนับลำดับที่ 1 ใหม่ทุกระยะเวลา

ผ่านช่องทาง www.bangkokair.com

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญนี้

ประจำรอบที่ 1 ใช้จ่ายช่วง 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต

K.PUTTAPORN BUNNA l คุณพุทธพร บุญณะ

ลำดับที่ 250 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย

K.RIS LIMLERTPHONBOON l คุณริศ ลิ้มเลิศผลบุญ

ลำดับที่ 500  รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

K.PHONPHOT CHOBNAMTAN l คุณพรพจน์ ชอบน้ำตาล