ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรโดยสารจากสายการบิน Vietjet Air

KTC คุ้มลุ้นบินฟรี ที่ Vietjet Air

ลุ้นบินฟรี เส้นทางในประเทศ จากสายการบิน Thai Viet Jet รวม 30 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เพียงซื้อบัตรโดยสารเส้นทางใดก็ได้ที่ www.vietjetair.com ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น

ผู้โชคดีสามารถเลือกที่เส้นทางได้ตามกำหนดดังนี้

 • กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ - เชียงราย
 • กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ - กระบี่
 • เชียงราย - ภูเก็ต

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลุ้น
ผ่านแอป หรือเว็บ www.ktc.co.th/vietjetair

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญนี้
รายชื่อผู้โชคดี 21 ท่าน

 1. คุณดวงเดือน พิศนอก
 2. คุณสุชัญญา สิทธิรังสรรค์
 3. คุณชนัญภัค จั่นบำรุง
 4. คุณประกายดาว ศรีวิบูลย์
 5. คุณวิศรุต หาญวานิช
 6. คุณศุภริสรา สำราญ
 7. คุณปราณีย์ ขัติยะ
 8. คุณกุลธิดา ยะไชย
 9. คุณพวงแก้ว ไชยรังษี
 10. คุณวริศรา พุทธจรรยาวงศ์
 11. คุณสาลินี หอมสุด
 12. คุณเจนจิรา ท้าวอุดม
 13. คุณยุทธนา ไชยมิตร
 14. คุณนงลักษณ์ เธียรธนนนท์
 15. คุณจินตนา ธนโรจน์วัฒนา
 16. คุณพงศ์ศักดิ์ กรเพชรพงศ์
 17. คุณปริฉัตร อ่องโอภาส
 18. คุณภาพตะวัน ยอดเณร
 19. คุณกุลนิษฐ์ สืบวิสัย
 20. คุณนฤมล วทัญญูอังกูร
 21. คุณธีรภัทร ชวนชม