Travel To Thailand

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเส้นทางในประเทศ ที่ KTC World Travel Service กับบัตรเครดิต KTC

บิน พัก เที่ยวสนุก สุขทั่วไทยแบบเท่ๆ กับบัตรเครดิต KTC

รับสิทธ์แลกรับของสมนาคุณสุดคุ้มมูลค่าสูงสุด 15,000 บาท

เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับสินค้าและบริการเส้นทางในประเทศ ที่ KTC World Travel Service ตามกำหนด
และใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แลกรับของสมนาคุณสุดคุ้ม
โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน แลกรับของรางวัลสินค้าตามที่กำหนดได้ ที่ KTC World Travel Service ภายในวันเดียวกันกับวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดของสมนาคุณดังนี้

 • แลกรับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท (จำนวน 30 รางวัล)
  เพียงมียอดใช้จ่าย 7,000 - 9,999 บาท / เซลส์สลิป
  และใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนนแลกรับ
 • แลกรับบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท (จำนวน 40 รางวัล)
  เพียงมียอดใช้จ่าย 10,000 - 29,999 บาท / เซลส์สลิป
  และใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนนแลกรับ
 • แลกรับบัตรห้องพักโรงแรม มูลค่าสูงสุด 15,000 บาท (จำนวน 8 รางวัล)
  เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
  และใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนนแลกรับ
  รายละเอียดและลำดับรางวัลบัตรห้องพักโรงแรม ดังนี้
  1. บัตรห้องพักโรงแรม Escape เขาใหญ่ (Deluxe Room) 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้สามารถใช้จองเพื่อเข้าพักได้ในวัน อาทิตย์ - พฤหัส เท่านั้น ไม่รวมวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หากจองในวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ มี คชจ.เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคืน)
  2. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 โดยสำรองที่พักล่วงหน้า 7 - 14 วันก่อนวันเข้าพัก หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น voucher จะไม่สามารถใช้ได้ และไม่สามารถจองเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  3. กรณีเข้าพักในช่วงเดือน ธ.ค. 63 และ ม.ค. 64 - ก.พ. 64  ต้องชำระค่า service charge จำนวน 500 บาท
  4.Escape เขาใหญ่ เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 19 ต.ค. 63
  5.Escape เขาใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะเภรีโฮเต็ลเขาใหญ่
  2. บัตรห้องพักโรงแรม Escape หัวหิน (Deluxe Room) 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้สามารถใช้จองเพื่อเข้าพักได้ในวัน อาทิตย์ - พฤหัส เท่านั้น ไม่รวมวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หากจองในวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคืน)
  2. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 โดยสำรองที่พักล่วงหน้า 7 - 14 วันก่อนวันเข้าพัก หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น voucher จะไม่สามารถใช้ได้ และไม่สามารถจองเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  3. กรณีเข้าพักในช่วงเดือน ธ.ค. 63 และ ม.ค. 64 - ก.พ. 64  ต้องชำระค่า service charge จำนวน 500 บาท
  4.Escape หัวหิน เริ่มให้บริการวันที่ 15 ต.ค. 63
  5.Escape หัวหิน เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะเภรีโฮเต็ลหัวหิน
  3. บัตรห้องพักโรงแรม Khanom Beach Resort & Spa (Gardern Villa) จ. นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน จำนวน 2 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้เข้าพักเฉพาะวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับช่วงวันหยุดยาวได้
  2. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 ถึง  9 ธ.ค. 63 เท่านั้น
  4. บัตรห้องพักโรงแรม CoCoa Valley (Cocoa Blue) จ.น่าน 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 - 16 ม.ค. 64 เท่านั้น
  5. บัตรห้องพักโรงแรม ภูผาน้ำ จ.เลย (Deluxe Room ) 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 และไม่สามารถใช้บัตรห้องพักนี้เข้าพักได้วันเวลาช่วงเทศกาลผีตาโขนและปีใหม่ ซึ่งจะเป็นวันที่ทางตามวันโรงแรมกำหนด)
  6. บัตรห้องพักโรงแรม ภูใจใส เมาท์เทนรีสอร์ท (Bamboo Cottage) 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 - 30 พ.ย. 63
  7. บัตรห้องพักโรงแรม Chaanburi Boutique Resort จันทบุรี (Pool villa) 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้สามารถใช้จองเพื่อเข้าพักได้ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เท่านั้น ไม่รวมวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 - 30 พ.ย. 63
  8. บัตรห้องพักโรงแรม เขาหลักเมอร์ริน รีสอร์ท (Superior Room) 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าพัก
  1. บัตรห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 - 30 พ.ย. 63

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับสินค้าตามรายการนี้ (จำนวนจำกัด) เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯในเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศที่ KTC World Travel Service โดยเรียงลำดับแบบ first come first serve ตามลำดับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

ระยะเวลาการจอง : 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 
ระยะเวลาการเดินทาง : 1 ก.ค. 63 - 30 พ.ย. 63

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย