คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ทำให้หลายคนไม่กล้าเดินทางท่องเที่ยว

ลองดูข้อควรรู้ในการป้องกันตัวเองให้เที่ยวได้สบายใจปลอดภัยกัน

 1. แน่นอน ช่วงนี้หลีกเลี่ยงได้ ไม่ควรเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดสูง คือ จีน หรือสถานที่ๆมีความแออัดในประเทศนั้นๆ
 2. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารประเทศที่มีการแพร่ระบาด คำแนะนำจากด้านอนามัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางตามความเหมาะสม
 3. ทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีระยะฟักตัวประมาณ 5 วัน มักจะติดต่อกันผ่านการ ไอจาม สัมผัสน้ำมูกน้ำลาย และเชื้อเข้าสู่เยื่อบุ ของร่างกายทาง ปาก จมูก ตา
 1. ล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ขึ้นไป
 2. ไม่นำมือที่ไม่สะอาดหรือไม่ได้ล้างมาสัมผัส ตา จมูก ปาก ของตนเอง
 3. พกเจลและหน้ากากอนามัยติดตัวตลอดการเดินทาง ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ถ้าเป็นไปได้ลองหาซื้อสเปรย์น้ำมันหอมระเหยที่ผสมแอลกอฮอล์ ไว้ใช้ฉีดทำความสะอาดมือหรือฉีดด้านในของหน้ากากอนามัย เป็นการปกป้องเชื้อโรคและฝุ่นละอองอีกชั้น
 1. การนั่งเครื่องบิน ให้สังเกตระมัดระวังผู้โดยสารที่นั่งติดกับเราประมาณสองแถวว่ามีอาการไอจามไหม ปกติเชื้อโรคจะแพร่กระจายระยะประมาณ 1-2 เมตร พยายามอยู่ห่างจากผู้ป่วยที่มีอาการไอและจาม ถ้าเป็นไปได้ขอแอร์แลกที่นั่งหากไปนั่งติดกับคนป่วย สวมหน้ากากอนามัย และเลือกนั่งริมหน้าต่างดีกว่าริมทางเดินที่มีคนเดินผ่านไปมาบ่อยๆ
 2. อย่าปิดระบบปรับอากาศด้านบน เปิดให้อากาศมีการถ่ายเท เลือกปรับไม่ให้ลมลงที่ร่างกายเราตรงๆ
 3. หลีกเลี่ยงการจับ ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ราวจับต่างๆ ปุ่มลิฟต์ พื้นที่ส่วนกลางที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคของคนป่วย เช่น ใช้ทิชชู่เปิดประตูห้องน้ำบนเครื่อง เช็ดที่นั่ง พนักรองแขน หรือถาด ด้วยกระดาษ sanitary wipe
 1. รับประทานของร้อน ของปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง อยู่เสมอ
 2. ควรทำประกันการเดินทาง ปกติประกันเดินทางให้ความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาด้วยเช่นกัน โดยมักจะจ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ การทำประกันการเดินทางจะให้ความอุ่นใจ ลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ปรึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว สนใจประกันการเดินทาง สอบถามได้ที่ KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทาง
และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC โทร 02 123 5050