เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ KTC PROUD 

คลายเครียด มาเคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ KTC PROUD

เคลียร์หนี้เกลี้ยงรอบใหม่ ง่ายกว่าเดิม

แค่จ่ายตรงก็ได้ลุ้น จะกดเพิ่มก็ได้สิทธิ์ไม่อั้น

มีหนี้ล้านก็เคลียร์ให้ล้าน

ลงทะเบียนครั้งเดียว ลุ้นได้ตลอดโครงการ

รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 11 รางวัล (11 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 385 รางวัล (11 รอบ รอบละ 35 รางวัล)
จำนวนของรางวัลรวม 396 รางวัล

สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD สามารถร่วมรายการได้เมื่อทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SMS

2. แค่จ่ายดี แต่ไม่กดเงินเพิ่ม รับ 1 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล สำหรับสมาชิกที่มีการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข คือชำระไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำและชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงินในรอบนั้นๆ และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ใช้ดี (รอบที่ 1 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.พ. 64 , รอบที่ 2 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มี.ค. 64 , รอบที่ 3 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน เม.ย. 64 , รอบที่ 4 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ค. 64 , รอบที่ 5 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มิ.ย. 64 , รอบที่ 6 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ค. 64,รอบที่ 7 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ส.ค. 64 , รอบที่ 8 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ย. 64 , รอบที่ 9 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ต.ค. 64 , รอบที่ 10 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ย. 64 ,รอบที่ 11 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ธ.ค. 64 )

3. ถ้ากดเพิ่ม ก็ยิ่งได้สิทธิ์ลุ้นมากขึ้น รับ1 สิทธิ์ลุ้น จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี ((รอบที่ 1 ก.พ.64 เทียบ ม.ค. 64 รอบที่ 2 มี.ค.64 เทียบ ก.พ.64, รอบที่ 3 เม.ย.64 เทียบ มี.ค.64, รอบที่ 4 พ.ค.64 เทียบ เม.ย.64 ,รอบที่ 5 มิ.ย.64 เทียบ พ.ค.64 ,รอบที่ 6 ก.ค.64 เทียบ มิ.ย.64 , รอบที่ 7 ส.ค.64 เทียบ ก.ค.64 ,รอบที่ 8 ก.ย.64 เทียบ ส.ค.64 , รอบที่ 9 ต.ค.64 เทียบ ก.ย.64 , รอบที่ 10 พ.ย.64 เทียบ ต.ค.64 ,รอบที่ 11 ธ.ค.64 เทียบ พ.ย.64))

ดูรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลัง
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 1
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 2
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 3
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 4
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 5
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 6
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 7
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 8
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 9
รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 10

รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12" รอบที่ 11
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11”
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 10”

1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย