เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11 กับ KTC PROUD

เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11 กับ KTC PROUD

มีหนี้ล้าน ก็เคลียร์ให้ล้าน  แจกครั้งใหญ่ 11 เดือน 11 รอบ

ลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวลุ้นได้ ตลอดทั้งปี

รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%  จำนวน 11 รางวัล (11 รอบ รอบละ 1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 385 รางวัล (11 รอบ รอบละ 35 รางวัล)

จำนวนของรางวัลรวม 396 รางวัล 

สมาชิก KTC PROUD สามารถร่วมรายการได้เมื่อทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  :
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SMS
2. รับ1 สิทธิ์ลุ้นจากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี
(รอบที่ 1 ก.พ.63 เทียบ ม.ค. 63 รอบที่ 2 มี.ค.63 เทียบ ก.พ.63, รอบที่ 3 เม.ย.63 เทียบ มี.ค.63, รอบที่ 4 พ.ค.63 เทียบ เม.ย.63 ,รอบที่ 5 มิ.ย.63 เทียบ พ.ค.63 ,รอบที่ 6 ก.ค.63 เทียบ มิ.ย.63 , รอบที่ 7 ส.ค.63 เทียบ ก.ค.63 ,รอบที่ 8 ก.ย.63 เทียบ ส.ค.63 , รอบที่ 9 ต.ค.63 เทียบ ก.ย.63 , รอบที่ 10 พ.ย.63 เทียบ ต.ค.63 ,รอบที่ 11 ธ.ค.63 เทียบ พ.ย.63)
จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบการจับรางวัล

ดูรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลัง
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 1
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 2
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 3
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 4
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 5
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 6
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 7
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 8
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 9
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 10
• รายชื่อผู้โชคดี "เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11" รอบที่ 11
---
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 10”

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย