อัปเดต 37 ประเทศที่เปิดให้เที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว ปี 2022

อัปเดต 37 ประเทศที่เปิดให้เที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว ปี 2022

ถึงแม้สถานการณ์ของโควิด 19 จะยังคงอยู่แต่ด้วยเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต้องดำเนินต่อไป จึงทำให้หลายๆประเทศผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของประเทศนั้นๆ

เช็กรายชื่อประเทศที่เปิดให้เที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว

สวิตเซอร์แลนด์

 • ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564
 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบโดสและถือเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนตามเงื่อนไข

ฝรั่งเศส

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบโดสก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

อังกฤษ

 • นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบโดสเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
 • นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนในประเทศไทยบางชนิด จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องรับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 2 หลังเดินทางถึงอังกฤษ

เยอรมนี

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดครบโดส อย่างน้อย 14 วัน
 • แสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. หรือแบบ antigen test ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง
 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่เคยติดเชื้อโควิดให้แสดงหลักฐานการหายป่วยจากการติดเชื้อ ต้องเป็นผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีอายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน

อิตาลี

 • แสดงแบบฟอร์ม EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)
 • แสดงหลักฐาน COVID-19 Green Certificate
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์

เดนมาร์ก

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว
 • นักท่องเที่ยวที่เคยได้รับเชื้อ และมีเอกสารยืนยันผลตรวจ RT-PCR เป็นลบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 วันและไม่เกิน 180 วัน

สวีเดน

 • ไม่ต้องแสดงผลตรวจโรคโควิด 19
 • แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19

ไอซ์แลนด์

 • ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 • แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส
 • ใบรับรองการติดเชื้อก่อนหน้านี้ และต้องแสดงใบรับรองผลตรวจ RT-PCR (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 • ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rakning C-19

กรีซ

 • มีหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจเชื้อเป็นลบน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

รัสเซีย

 • เอกสารยืนยันผลการตรวจ RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน

สเปน

 • เแสดงผลการตรวจ RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

โปรตุเกส

 • แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • เอกสารยืนยันผลการตรวจ RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

นอร์เวย์

 • ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนขาเข้าล่วงหน้า
 • มีผลตรวจโควิด 19 เป็นลบก่อนออกเดินทาง

ฟินแลนด์

 • แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • เอกสารยืนยันผลการตรวจ RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

เนเธอร์แลนด์

 • แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่เพิ่งหายจากโรคโควิด-19 แสดงหลักฐานการทดสอบ NAAT เป็นบวกแทน ซึ่งออกให้อย่างน้อย 11 วันและไม่เกิน ก่อนเดินทางถึง 180 วัน ในรูปแบบ EU Digital COVID Certificate

ไอร์แลนด์

 • ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนขาเข้าล่วงหน้า
 • ผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบเมื่อเดินทางมาถึง

เฟรนช์โปลินีเซีย

 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR
 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน (ถ้ายังต้องกักตัว 10 วัน)

สหรัฐอเมริกา

 • จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วัน
 • แสดงหลักฐานยืนยันสถานะการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินเดินทาง

แคนาดา

 • มีผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ซึ่งผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น
 • แสดงหลักฐานยืนยันสถานะการฉีดวัคซีน COVID-19
 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ArriveCAN ไว้ล่วงหน้า

เกาหลีใต้

 • สมัคร K-ETA ก่อนบินอย่างน้อย 24 ชม. : คล้ายๆ กับการกรอกใบ ตม. ออนไลน์
 • กรอกข้อมูลวัคซีน โดยจะต้องฉีดเข็ม 2 ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง หรือต้องฉีดเข็ม 3
 • ตรวจ RT-PCR ก่อนบินไม่เกิน 48 ชม.
 • ตรวจ ATK ในวันที่ 6 – 7 หลังเดินทางถึงเกาหลีใต้

มัลดีฟส์

 • ไม่ต้องแสดงผล PCR
 • เพียงฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น

เวียดนาม

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ผลตรวจ ATK 24 ภายในชั่วโมง

มาเลเซีย

 • ไม่ต้องแสดงผล PCR
 • กรอกแบบฟอร์ม “Pre-departure” ใน MySejahtera ตรงไอคอนที่ระบุว่า “Traveller”
 • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่ว่าจะได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่สาม ฉีดครบโดส หรือยังไม่ครบโดสก็ตาม จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)
 • นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK (รอยืนยันค่าตรวจ) ที่สนามบิน
 • ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว หรือฉีดครบโดสแล้ว

ซาอุดิอาระเบีย

 • ไม่ต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน
 • ไม่ต้องตรวจโควิด-19

สิงคโปร์

 • สามารถใช้ช่องทาง Vaccinated Travel Lane โดยไม่ต้องกักตัว
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 48 ชั่วโมง
 • นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วจากประเทศ ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา แคนาดา เดนมาร์ก1 ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล อิตาลี มาเลเซีย มัลดีฟส์ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สเปน ศรีลังกา สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา

ศรีลังกา

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง หรือตรวจ ATK ก่อนบิน 48 ชั่วโมง
 • ใบรับรองการติดเชื้อก่อนหน้านี้ และต้องแสดงใบรับรองผลตรวจ RT-PCR (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

เนปาล

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

อินเดีย

 • ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Aarogya Setu
 • ต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.

ฟิลิปปินส์

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 48 ชั่วโมง
 • ไม่มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • สังเกตอาการ 7 วันเมื่อมาถึง หากมีอาการะรายงานหน่วยงานท้องถิ่น

ตุรกี

 • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องแสดงใบรับรองระหว่างประเทศที่ถูกต้องสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบลงทะเบียนล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศตุรกี
 • ต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/

ดูไบ

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง (ถ้ามาจากประเทศที่เสี่ยงสูงผลก่อนบิน 48 ชั่วโมงและต้องตรวจหาเชื้อที่สนามบิน)
 • ไม่มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ

อิสราเอล

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • แสดงผลตรวจคัดกรองเป็นลบภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ไม่มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศซึ่งยังอยู่ในกลุ่มอันตราย หรือ “สีแดง” จะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในอิสราเอลได้

กัมพูชา

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ

อินโดนีเซีย

 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน (เปิดรับนักเดินทางเฉพาะการเข้ามาที่เกาะบาหลี)
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ

ลาว

 • นักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้ในเฉพาะเขตสำหรับสีเขียว ได้แก่ เวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง และต้องพักในโรงแรมที่กำหนด
 • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ

จอร์เจีย

 • ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเชื้อก่อนเดินทาง
 • ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่ต้องมาทดสอบ PCR แล้วได้ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

ออสเตรเลีย

 • ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ทางการกำหนด
 • มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบโดสเป็นภาษาอังกฤษ ที่ออกโดยสถานที่ราชการ
 • มีผลตรวจโควิดแบบ PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง
 • นักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นที่จะต้องกรอก Digital Passenger Declaration (DPD) ได้ที่เว็บไซต์ dpd.homeaffairs.gov.au

สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม / รีสอร์ท จองรถเช่า ประกันการเดินทาง หรือ ปรึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โปรโมชั่นสายการบิน โปรโมชั่นที่พัก ฯลฯ แสนสะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร ได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ให้บริการข้อมูลการเดินทาง จองและวางแผนการเดินทาง (Travel Planner) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่งอีเมล์มาที่ ktcworld@ktc.co.th หรือ สอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: KTC WORLD และ Facebook : KTC WORLD Community 

ตรวจสอบโปรโมชั่น / สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC ที่ KTC WORLD SERVICE คลิก

อ่านเรื่องราวการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติม

เที่ยวลอนดอน A WALK TO REMEMBER LONDON นี้ที่คิดถึง
เที่ยวลอนดอน A WALK TO REMEMBER LONDON นี้ที่คิดถึง
24 ที่เที่ยวเมืองนิวยอร์กที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก
24 ที่เที่ยวเมืองนิวยอร์กที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก
ที่เที่ยวสิงคโปร์ สำรวจเมืองนวัตกรรมล้ำสมัย
ที่เที่ยวสิงคโปร์ สำรวจเมืองนวัตกรรมล้ำสมัย