คู่มือท่องเที่ยว KTC Guidezine

คู่มือเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของไกด์ซีนที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดจัดทำ โดยสำนักพิมพ์วงกลมผู้ผลิตไกด์บุ๊คท่องเที่ยวมานานกว่าสิบสองปี