ฟรี บัตรกำนัลห้องพักโรงแรมบูติกไทย
เพียงแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักเขียนท่องเที่ยวสมัครเล่นในนิตยสาร My World แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว ในรูปแบบของบทความ เล่าเรื่องหรือแนะนำจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ประทับใจหรือน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้แก่เพื่อน ๆ สมาชิกบัตรเครดิต KTC

My World นิตยสารไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวราย 2 เดือน จัดทำพิเศษให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่รักการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัท Now Travel Asia ผู้ผลิตนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ คลิกอ่านนิตยสาร My World

โดยส่งเรื่องพร้อมภาพประกอบมาที่ ktcworld@ktc.co.th
ระบุ subject : My World Travel Writer ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในนิตยสาร มีสิทธิ์รับบัตรกำนัลโรงแรมในไทย อาทิ

 • NIMANO SUITES CHIANGMAI
 • X10 RESORT & POOL VILLA KHAOYAI
 • ROYAL CLIFFS BEACH RESORT PATTAYA
 • THE STANDARD HUA HIN
 • DEVASOM KHAOLAK
 • INTERCONTINENTAL PHUKET

*อ่านรายละเอียดร่วมสนุกกับกิจกรรม My World Freelance Writer ได้ที่ด้านล่าง

ตัวอย่างเรื่องเที่ยวแบ่งปันประสบการณ์โดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC

 1. เที่ยวเล่นในไทเป
  เรื่องและภาพโดย คุณ คุณไอลดา แสงผดุง สมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM
  คลิกอ่านเรื่องราว
 2. โอกินาวา : สวรรค์แดนใต้ อาณาจักรริวกิว สุดขอบแดนอาทิตย์อุทัย
  เรื่องและภาพโดย คุณสุรศักดิ์ สุขใส สมาชิกบัตรเครดิต KTC FUTURE PARK TITANIUM
  คลิกอ่านเรื่องราว
 3. ฮอยอัน…ในวันที่ยังไม่พ้นขีดอันตราย
  เรื่องและภาพโดย คุณสุทธิพร มุสิกมาศ สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM
  คลิกอ่านเรื่องราว

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม My World Freelance Writer

 1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถส่งเนื้อหาหรือ บทความท่องเที่ยว ต้องมีความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 (ตัวหนังสือ cordia news ขนาด 14 ระยะห่างบรรทัด 1.5 lines) ในรูปแบบของ Microsoft Words มาที่ อีเมล ktcworld@ktc.co.th (ระบุ Subject ว่า My World Travel Writer) และแจ้งชื่อ - นามสกุลจริง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ในกรณีที่บทความผ่านการพิจารณา
 2. สมาชิกต้องส่งภาพประกอบ อย่างน้อย 10 ภาพ ขนาด 5 - 10 MB โดยแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive หรือ WeTransfer มาพร้อมกับเมลข้างต้น เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง โปรดตั้งชื่อไฟล์ภาพแต่ละภาพเป็นชื่อตามสถานที่ที่อยู่ในไฟล์นั้น ๆ
 3. บทความหรือผลงานของสมาชิกที่ส่งมาร่วมกิจกรรมทั้งเรื่องและรูปภาพต้องเป็นผลงานและลิขสิทธิ์ของสมาชิก โดยต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในสื่อต่างๆ มาก่อน
 4. สมาชิกสามารถส่งบทความ / ผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง บริษัท Now Travel Asia ผู้ผลิตนิตยสาร My World จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร โดยบริษัท Now Travel Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการ ดัดแปลง แก้ไข (edit) ตามความเหมาะสมก่อนลงนิตยสาร ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งผลการพิจารณาก่อนนำเรื่องไปตีพิมพ์
 5. บทความ / ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในนิตยสาร จะได้รับบัตรกำนัลห้องพักตามความเหมาะสม โดยสมาชิกเจ้าของผลงานดังกล่าว ยินยอมให้ KTC นำไปดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ ในสื่อต่างๆ ของ KTC เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง ให้สมาชิก KTC ท่านอื่น ๆ ตามสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาต
 6. กิจกรรม My World Freelance Writer นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการเขียนบทความท่องเที่ยวบนสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมแชร์ แบ่งปันข้อมูลการเดินทาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ประทับใจที่ได้จากการท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้แก่เพื่อนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ด้วยกัน
 7. บริษัท Now Travel Asia และ KTC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทการตัดสินของ KTC ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด