ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) ไอเทมสำคัญของนักเดินทาง เป็นเหมือนเอกสารรองรับของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบโดสเพื่อใช้เป็นมาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกของประเทศนั้น ๆ โดยการขอทำวัคซีนพาสปอร์ตของไทยมีขั้นตอนดังนี้

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) เอกสารสำหรับการเดินทาง

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนของจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของจริงและสำเนา 1 ฉบับ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 1 ฉบับ
 • ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท
 • เอกสารมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

2. ติดต่อนัดหมายไปยังสถานที่ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต

 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร : 0-2134-0134 , อีเมล : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
 • คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี โทร : 0-2590-3430 , อีเมล : tmcbamras@gmail.com
 • อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. โทร : 02 590 3232 และสายด่วน 1422
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม. โทร : 0-2521-0943-5

นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการทางออนไลน์ผ่านแอพฯ หมอพร้อม ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เเลือกเมนู International Certificate
 2. เลือก "ขอหนังสือรับรอง"
 3. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง และอัพโหลดภาพหลักฐาน หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด
 4. เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือรับรอง แบ่งเป็นมารับด้วยตัวเอง และจัดส่งตามที่อยู่
 5. เลือกช่องทางชำระเงิน
 6. กดยอมรับข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริง และมีความประสงค์ขอออกหนังสือรับรอง
 7. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกด ยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วนกรมควมคุมโรค โทร 1422

บริการรับยื่นวีซ่าที่ KTC WORLD ดูแลให้ครบ จบทุกขั้นตอน

จองห้องพัก ที่เดอะร็อคหัวหิน ในราคาพิเศษ ที่ KTC WORLD


สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม / รีสอร์ท จองรถเช่า ประกันการเดินทาง หรือ ปรึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โปรโมชั่นสายการบิน โปรโมชั่นที่พัก ฯลฯ แสนสะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร ได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ให้บริการข้อมูลการเดินทาง จองและวางแผนการเดินทาง (Travel Planner) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่งอีเมล์มาที่ ktcworld@ktc.co.th หรือ สอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: KTC WORLD และ Facebook : KTC WORLD Community 

ตรวจสอบโปรโมชั่น / สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC ที่ KTC WORLD SERVICE คลิก

อ่านเรื่องราวการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติม

เที่ยวคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมืองเบปปุ เมืองน้ำพุร้อนแห่งเกาะคิวชู
เที่ยวคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมืองเบปปุ เมืองน้ำพุร้อนแห่งเกาะคิวชู
10 เมนูดังประจำชาติ พร้อมพิกัดร้านต้นตำรับความอร่อย
10 เมนูดังประจำชาติ พร้อมพิกัดร้านต้นตำรับความอร่อย
ที่เที่ยวสิงคโปร์ สำรวจเมืองนวัตกรรมล้ำสมัย
ที่เที่ยวสิงคโปร์ สำรวจเมืองนวัตกรรมล้ำสมัย