นักลงทุนสัมพันธ์

การจัดอันดับเครดิตล่าสุด
เมษายน 2567

อันดับเครดิตองค์กร

AA-

อันดับเครดิตตราสารหนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต

Stable

TRIS-rating

การจัดอันดับเครดิต
โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

การจัดอันดับเครดิต
ของปีที่ผ่านมา

เดือน / ปี อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลดเอกสาร
เมษายน 2567 AA- AA- Stable
396 KB
เมษายน 2566 AA- AA- Stable
349 KB
เมษายน 2565 AA- AA- Stable
344 KB
เมษายน 2564 AA- AA- Stable
402 KB
เมษายน 2563 A+ A+ Stable
1.0 MB
เมษายน 2562 A+ A+ Stable
938 KB
เมษายน 2561 A+ A+ Stable
683 KB
มีนาคม 2560 A+ A+ Stable
1.2 MB
ธันวาคม 2559 A+ A+ Stable
1.2 MB
ตุลาคม 2559 A+ A+ Stable
1.2 MB
มีนาคม 2559 A+ A+ Stable
678 KB
กันยายน 2558 A- A- Stable
928 KB
เมษายน 2558 A- A- Stable
713 KB
เมษายน 2557 BBB+ BBB+ Stable
1.0 MB
เมษายน 2556 BBB+ BBB+ Stable
1.0 MB
กรกฎาคม 2555 BBB+ BBB+ Stable
975 KB
พฤษภาคม 2553 BBB+ BBB+ Stable
179 KB
ตุลาคม 2552 BBB+ BBB+ Stable
301 KB
กรกฎาคม 2552 BBB+ BBB+ Stable
293 KB
พฤษภาคม 2552 BBB+ BBB+ Stable
407 KB
พฤศจิกายน 2551 A- A- Stable
228 KB
มีนาคม 2551 A- A- Stable
167 KB
TRIS-rating-2

การจัดอันดับเครดิตโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด