นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันพฤหัสบดี

13 พ.ย. 2565

Domestic Roadshow

ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 4
ปี 2565

15 พ.ย. 2565

11:15 - 12:00

SC Park Hotel, Bangkok

กิจกรรมประจำปี

  • ทุกหมวดหมู่
  • Domestic Roadshow
  • Foreign Roadshow
  • Financial Reports
  • Opportunity Day
  • Analyst Briefing
  • AGM & EGM
มกราคม

Domestic Roadshow

ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 4
ปี 2565

15 พ.ย. 2565

11:15 - 12:00

SC Park Hotel, Bangkok

Domestic Roadshow

ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 4
ปี 2565

15 พ.ย. 2565

11:15 - 12:00

SC Park Hotel, Bangkok

กุมภาพันธ์

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้

มีนาคม

Domestic Roadshow

ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 4
ปี 2565

15 พ.ย. 2565

11:15 - 12:00

SC Park Hotel, Bangkok

Domestic Roadshow

ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 4
ปี 2565

15 พ.ย. 2565

11:15 - 12:00

SC Park Hotel, Bangkok