คำถามที่พบบ่อย

การทำรายการแบ่งชำระ FLEXI ผ่าน ClickKTC มีขั้นตอนอย่างไร ?

สามารถทำรายการแบ่งชำระ FLEXI ผ่านทาง ClickKTC โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "FLEXI บริการแบ่งชำระ"
  2. เลือกเมนู "FLEXI บริการแบ่งชำระ"
  3. ทำการเลือกบัตรที่ต้องการทำรายการแบ่งชำระ FLEXI
  4. เลือกรายการที่ต้องการแบ่งชำระ เลือกระยะเวลาแบ่งชำระ และระบุข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดให้ครบถ้วน
  5. กดปุ่ม "ต่อไป"
  6. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OPP เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการทำรายการไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

สามารถเลือกทำรายการแบ่งชำระ FLEXI ได้สูงสุดกี่งวด ?

สามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระผ่าน ClickKTC ได้ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 10 เดือน

รายการที่สามารถนำมาทำการแบ่งชำระ FLEXI จะต้องมียอดขั้นต่ำเท่าไร ?

รายการที่สามารถทำการแบ่งชำระ FLEXI ผ่าน ClickKTC ได้ต้องเป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บและมียอดไม่ต่ำว่า 500 บาทต่อรายการ

สามารถทำรายการแบ่งชำระ FLEXI ได้สูงสุดกี่รายการ ?

การทำรายการแบ่งชำระ FLEXI ผ่าน ClickKTC จะทำได้ทีละรายการ แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ

สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยแบ่งชำระ FLEXI ได้เองหรือไม่ ?

ไม่สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยแบ่งชำระ FLEXI ได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับจำนวนระยะเวลาแบ่งชำระตามเงื่อนไขที่ทาง KTC กำหนด

หากทำรายการแบ่งชำระ FLEXI เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการยกเลิกการทำรายการ สามารถทำได้หรือไม่ ?

หลังจากที่ได้ดำเนินการทำการแบ่งชำระ FLEXI สำเร็จ จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการประเภทใดบ้างที่ไม่สามารถนำมาทำรายการแบ่งชำระ FLEXI ผ่าน ClickKTC ได้ ?

รายการที่ไม่สามารถทำรายการแบ่งชำระผ่าน ClickKTC ได้ คือรายการยอดแบ่งชำระ FLEXI, ดอกเบี้ย, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ